- Login - English Version
吉打中华工商总会 - Kedah Chinese Chamber Of Commerce And Industry Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Tiong Hwa Kedah
•  商会首页 •  关于商会 •  董事会 •  入会申请 •  商会活动 •  商会服务 •  慈善 •  联络我们hit counter html
最新活动
 
国庆日游行活动


日期: 2018年8月31日

 

本会一队33人参加2018年度8月 31日国庆日游行活动。 由吉中总副会长也是囯庆日游行领队王庆中先生领队。

 
活动照
 
 
 
page [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]