- Login - English Version
吉打中华工商总会 - Kedah Chinese Chamber Of Commerce And Industry Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Tiong Hwa Kedah
•  商会首页 •  关于商会 •  董事会 •  入会申请 •  商会活动 •  商会服务 •  慈善 •  联络我们hit counter html
最新活动
 
吉打州华、巫印商会交流会


日期: 2018年9月18日

地点: 吉打州马来工商会会议室

 

吉中总与吉马來商会及印度商会交流会后,成立Pakatan Dewan Perniagaan Kedah。 前排左起为吉中总副会长王庆中先生,吉印度商会会长Mr. Sham S. Ratnan,吉中总会长陈英強先生, 吉马来商会会长Datuk Zagaul Ismail及吉中总总务兼市议员戴礼彬局绅,交流成果丰硕。

 
活动照
 
 
page [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]