- Login - English Version
吉打中华工商总会 - Kedah Chinese Chamber Of Commerce And Industry Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Tiong Hwa Kedah
•  商会首页 •  关于商会 •  董事会 •  入会申请 •  商会活动 •  商会服务 •  慈善 •  联络我们hit counter html
最新活动
 
囟牙利驻马领事拜会


日期: 2018年1月15日

 

囟牙利驻马领事H.E. Mr. Attila Káli及助理Miss Seira Joy Sivam於 2018年1月15日及16日北上亚罗士打官访,他们在15日抵达亚罗士打后就与本会进行聚餐交流, 本会会长拿督贺天山局绅及16位董事在囯宴海鲜大酒家设宴接待。H.E. Mr. Attila Káli 在致词时欢迎本会组团到该囯交流及考察和提升两国的资讯交流。

 
活动照
 
 
 
page [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]